Віртуальний сканер здоров’я: вчені вивчили вплив кольору на організм людини

Перші роботи зі створення технології «Віртуальний Сканер Здоров’я» були зроблені в 1985 році в Красноярську в лабораторії спеціальних методів дослідження Красноярського Державного Медичного Інституту.

 

Тоді стали популярні методи лазеротерапії і стояла задача розібратися в механізмі дії лазера на організм людини. З фізичної точки зору лазерне випромінювання – це звичайне світло, тільки монохроматичне. І воно надає організму людини терапевтичний ефект. Розбираючись, в чому полягає цей ефект, було висунуто припущення, що «лазерний промінь працює на рівні регуляції», тобто моделює певну нормалізуючую команду. Були проведені дослідження, і в 1985 році на закритому засіданні Президії Вченої Ради Сибірського відділення АМН СРСР Новосибірська була зроблена доповідь «Закономірність біологічної відповіді на хвильовий вплив». У цій роботі було показано, що можна провести розрахунки хвильового впливу і реакцій організму. Саме хвильовий вплив сприймається органом як деяка керуюча команда. Регуляція – це необхідність брати до уваги індивідуальність людини. А методики лазеротерапії того часу не враховували відмінності людей, тому і виникали негативні результати лікування. Виникла ідея створення апарата з розрахунком параметрів хвильового впливу. Для того щоб визначити, який вплив лазера необхідно тому або іншому пацієнтові, потрібно було створити математичну модель стану організму конкретного пацієнта. Так стала розвиватися технологія персонального біологічного моделювання «Віртуальний Сканер Здоров’я» в застосуванні до медицини.

1989 рік  

У 1989 році була зроблена перша спроба створити систему діагностики та лікування, яка визначає, який вплив лазера необхідно конкретному пацієнту. Вховуючи, що людський організм – складна система, в якій потрібно брати до уваги безліч параметрів, це було непросте завдання. Спочатку була прорахована тільки модель впливу на шлунок 40-річного чоловіка вагою в 100 кг. Таким чином, вперше в історії медицини був створений комплекс обчислювальної лазерної терапії, в основі якого був покладений принцип розрахунку режиму терапії індивідуально для кожного пацієнта.

1990 рік  

История метода

Перша лікувальна цветотерапевтические система Віртуального Сканера Здоров’я випуску 1987 року.

Надалі були використані потужності 40 комп’ютерів для створення бази даних. Враховувався вік, вага і стать пацієнта. Лікар направляв пацієнтів на лікування шлунку за допомогою лазера. Виявилося, що методика, що враховує індивідуальні параметри пацієнтів дала вищу ефективність, ніж традиційні методи. У 1990 році була випущена система ВСЛТ-2, що дозволяє використовувати один комп’ютер для одночасного розрахунку і управління вісьмома лазерними установками.

ВСЛТ-2 випуску 1990 року зі рекордною кількістю продажів.

1993 рік  

У 1993 році відбувається подальший розвиток технології Персонального Біологічного Моделювання. Для побудови моделі виникла ідея використовувати параметри і функції мозку при виконанні завдання підтримки стабільності організму. Мозок отримує інформацію у видимій частині спектру електромагнітних випромінювань в найбільшому обсязі. Так були створені еталонні кольорові зображення для здійснення впливу на мозок і для проведення розрахунків за результатами цього впливу. Далі була створена індивідуальна модель діяльності мозку з підтримки стабільності в організмі. Проводили дослідження в першій міській лікарні Красноярська за участю 20 лікарів для співвіднесення параметрів роботи мозку з конкретними діагнозами. Тоді ж вперше показали свою роботу в Інституті мозку людини РАН.

Надалі дослідження привели до розробки методики побудови моделі інформаційного потоку і дозволили створити в 1996 році першу версію системи «Віртуальний Сканер Здоров’я». За допомогою цього методу без втручання в організм людини стало можливим визначити дві найбільш вірогідні зони ризику розвитку патологічних процесів. Дослідження взаємодії пацієнта і статичного кольорового зображення на екрані комп’ютера (як елемента навколишнього середовища) тривали.

1997 рік  

У 1997 році Система «Віртуальний Сканер Здоров’я» удосконалювалася, з’явився терапевтичний модуль, який проводить індивідуальне колірне вплив на найбільш уражений орган пацієнта. До цієї роботи в 1998 році проявила інтерес професор Інституту мозку людини РАН В. А Ілюхіна.

1999 рік  

У 1999 році був створений діагностичний модуль системи, який вже дозволяв проводити діагностику не тільки двох зон ризику, а комплексно досліджував весь організм пацієнта, як з точки зору окремих органів, так і з позицій функціональних систем організму. Терапевтичний модуль був доповнений системними блоками і допускав установку на домашній комп’ютер пацієнта.

2000 год  

2000 рік: в «Віртуальному сканер Здоров’я» була використана 3-х мірна графіка для візуалізації діагностичних результатів, що значно підвищило ефективність діагностики. Було прийнято рішення про розвиток інтернет-версії, що дозволяє працювати на системі практично будь-якого лікаря.

В цьому ж році компанія фахівців стала Академічною організацією, Колективним членом Російської Академії Природничих Наук.

У Російській Академії Природничих Наук. Отримання статусу Академічній організації.

2002 рік  

У 2002 році на базі наукових алгоритмів «Віртуального Сканера Здоров’я» було організовано Управління “Нові Медичні Технології”. Завданням Управління була реалізація одного з напрямків Державної Програми РФ “Здоров’я Нації”, в основу якого була покладена розроблена технологія персонального біологічного моделювання. На базі Санкт-Петербурзького ДНДІ СОТ при Академії фізичної культури ім. П.Ф. Лесгафта було проведено дослідження ефективності системи цветодіагностікі і кольорокорекції, яке підтвердило високу ефективність і придатність до широкого її використання не тільки в охороні здоров’я, але і при будь-яких видах спортивної та професійної діяльності.

Міністерство Охорони здоров’я схвалило застосування системи «Віртуальний Сканер Здоров’я» як професійної медичної консультативної системи. У 2002 році МОЗ Росії видало Свідоцтво, яке дозволяє використовувати Систему «Віртуальний Сканер Здоров’я» в установах охорони здоров’я як Професійну медичну систему профілактики, діагностики та лікування понад 100 психосоматичних захворювань.

Подальший розвиток технології «Віртуальний Сканер Здоров’я» привело до створення ряду версій програми, які все більше доповнювалися і автоматизировались.

1999-2003 роки  

З 1999-2003 роки так само велася робота в Великобританії. Промислова розробка технології Персонального Біологічного Моделювання як основи для Реконструкції Віку.

2000-2014 роки  

У 2004 році в «Віртуальному сканер Здоров’я» вперше була застосована теорія архетипів колективного несвідомого (Карл Густав Юнг).

2007 рік: в «Віртуальному сканер Здоров’я» з’явився новий продукт – «Реконструкція біологічного віку».

2008 рік: Запуск системи реалізації курсів корекції з офіційного сайту в «Віртуального Сканера Здоров’я».

2008 рік: Початок роботи над курсом кольорокорекції “Діагностика і нормалізація маси тіла у дорослих і дітей”.

2009 рік: Початок роботи на європейському ринку.

2013 рік: Вийшов віртуальний діагностичний модуль «Віртуального Сканера Здоров’я», що дає можливість проведення повноцінної діагностики пацієнтів в будь-якій точці світу на домашньому комп’ютері пацієнта.

2014 рік: Запущена можливість проведення повноцінної корекції за допомогою технології «Віртуального Сканера Здоров’я» через інтернет.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.