Як українські діджеї побудували компанію з оборотом в 500 тисяч євро з продажу пропускних браслетів

Напевне, всі чули про теорію червоного та блакитного океанів. І багато хто знає, що новий бізнес краще засновувати там, де найменше конкурентів. Герой нашого інтерв’ю перевірив цю теорію, ще коли вона не була надто розповсюджена в українських бізнес-колах. Про те, як знайти свою нішу на ринку, завдяки чому українське підприємство може конкурувати з китайськими виробниками та для чого власнику максимально спрощувати бізнес-процеси, розказав співзасновник компанії Comodo Alliance Максим Янкович

Максим Янкович, співзасновник компанії Comodo Alliance, ТМ “Ленточка”

— Як все починалося? Як з’явилася “Ленточка”?

— Ми з моїм партнером Андрієм Бич­ковським, також відомим як DJ Andrei Fiber, працювали у шоу-бізнесі, займалися музикою, гастролювали. Од­ним з основних напрямків нашого бізнесу тоді була організація різних заходів у партнерстві з власниками нічних клубів, концертних залів. Час від часу ми стикалися з тим, що збо­ри за вхід на захід не покривали ор­ганізаційні витрати.

І одного разу ми вирішили викорис­тати контрольні браслети. Закупили пробну партію, щоб подивитися, як це працює. Візуально людей на тесто­вому заході було приблизно стільки ж, як і завжди, але ми отримали плю­сові баланси по всіх напрямках. Тоді ми зрозуміли, що весь цей час нас просто обманювали.

Після того ми приблизно рік працю­вали з контрольними браслетами, закуповуючи їх у посередників. Па­ралельно гастролювали по Україні, спілкувалися з арт-директорами та власниками нічних клубів, намага­ючись пояснити їм переваги роботи з такою продукцією. Тоді і сформу­валася ідея бізнесу. Ми придбали напівкомерційну партію брасле­тів — частину для себе, частину на продаж — у нашого друга з Ужго­рода і почали їх розповсюджувати. Пізніше знайшлися прямі поста­чальники зі США.

За півтора-два роки ми вже постав­ляли браслети практично в усі нічні заклади країни. Згодом порахували і зрозуміли, що треба покращувати свої позиції, тому ввели у бізнес ще двох партнерів та запустили власне виробництво. Поступово з’являлися нові види продукції для івент- та рекламно-сувенірного бізнесу. Так ми розвиваємося і досі.

Максим Янкович
37 років
Співзасновник компанії Comodo Alliance, ТМ “Ленточка”
Компанія працює на ринку івент- та рекламно-сувенірної продукції з 2007 р. До створення бізнесу Максим Янкович разом із партнером Андрієм Бичковським працювали у шоу-бізнесі. Назва Comodo Alliance походить від сценічного псевдоніма Максима — DJ Maxim Comodo. Під брендом “Ленточка” ексклюзивно виготовляються контрольні браслети. Також компанія виробляє сувенірну продукцію. Виробничі потужності зосереджені в Україні та Китаї. 60% продукції експортується до країн Європи. У планах на наступні п’ять років — повноцінний вихід на ринок США

— Коли з’явився сам бренд?

— “Ленточка” з’явилася 2007 р. Три роки ми були, як зараз кажуть, стартапом, працювали практично без до­кументів. У 2010 р., коли почали за­пускати виробництво і знадобилися інвестиції на закупку обладнання, постало питання повноцінної лега­лізації. Тому була створена компанія Comodo Alliance, яка використовує торгову марку “Ленточка”.

Зараз 50% продукції нашої компанії виробляється в Україні, частина товару — на наших потужностях у Ки­таї. Виробничі лінії розвиваємо під “топові” види продукції. Це потрібно, щоб не мати справи з посередника­ми. Ми це називаємо вертикальною інтеграцією, самі контролюємо майже всі процеси: від закупки сировини до логістики та виробництва. Таким чином вдається досягти досить привабливої ціни, щоб конкурувати з китайськими виробниками на укра­їнському та європейському ринках.

Також одним з напрямків нашого біз­несу, який виходить за рамки бренда “Ленточка”, є виробництво промисло­вої харчової етикетки для декількох великих підприємств. Але це окрема історія.

— Ви запустили бізнес перед кри­зою 2008-2009 рр. і розвивалися під час неї. Як це відобразилося на бізнес-процесах?

— Ця криза на нас дуже сильно впли­нула. Якщо подивитися на наші гра­фіки, то до 2008 р. був підйом, далі різкий спад. Зараз ми вже перевищи­ли показники 2008 р. і постійно рос­темо на 20-30% на рік.

Тепер вже можна говорити, що та криза зіграла нам на руку. Розумію, що для українців це зовсім не добре. Але експортеру підвищення курсу іноземних валют вигідне.

— Який рік запам’ятався найбіль­ше?

— У 2010 р., коли ми запускали ви­робництво, зіштовхнулися і з пога­ними людьми, і з неприємностями, і з обманом і зрадою. Особливо, коли мова вже пішла про великі гроші. Але все це ми побороли, вистояли. Зараз вже не пам’ятаємо про всіх, хто нам заважав.

— Ви попрощалися із шоу-бізнесом?

— Так, назавжди. Просто настав момент, коли робочі графіки кар­динально змінилися. Лягати о чет­вертій ранку і спати до обіду, або вставати у 8.00 і лягати у 22.00 — це трохи різні речі. Треба було обира­ти. Зважаючи на те що наші теле­фони розривалися від замовлень, ми зрозуміли, що в бізнесі більше цікавих перспектив. І обрали ви­робничий бізнес. Просто в один день скасували всі виступи.

Так, ще деякий час намагалися про­водити якісь окремі заходи, але швидко стало зрозуміло, що це не­продуктивно. Тому просто передали всі справи молодшим колегам.

— У вас багато конкурентів на укра­їнському ринку?

— Серед виробників їх взагалі нема. Наші конкуренти — це імпортери, які завозять в Україну готову продукцію. Але ми цим не дуже переймаємося. Все ж таки наше основне завдан­ня — розвивати експорт. Зараз ми використовуємо 40-50% виробничих можливостей. Є куди розвиватися.

— В які країни плануєте розширю­вати експорт?

— США.

— Але ж там багато місцевих ви­робників?

— Ми цього не боїмося. Наша про­дукція навіть не потребує реклами. Можливо, коло спожи­вачів доволі обмежене, але попит серед них дуже високий. Тут все залежить від твоєї конкурентоспро­можності. Собівартість нашої про­дукції зараз дозволяє успішно про­давати її в Америці.

Коли тільки планували виходити на цей ринок, ми не були готові ні фі­нансово, ні фізично. Це потребувало значних інвестицій. Але після того як освоїли європейський Amazon, роз­містили там перші лоти та досягли успіху, ми зробили пробні лоти для американського ринку. Першу партію вдалося продати навіть без серйоз­них рекламних інструментів. Зараз знаходимося на етапі інвестування та підготовки великої партії товару для США.

“Наше основне завдання — розвивати експорт. Зараз ми використовуємо 40-50% виробничих можливостей”

— Як ви прийшли до Китаю?

— Так само, як і в усі інші країни. У “Ленточки” доля китайського екс­порту була величезна. Практично всю продукцію ми довгий час везли з Китаю. І от одного дня ми виріши­ли організувати там власне вироб­ництво.

Звичайно, ми не планували створю­вати масштабне підприємство, розу­міючи, що ним буде важко керувати. Ми прийшли у Китай з російським інвестором, організували маленьку фабрику, яка виготовляє один вид продукції під наші потреби.

Yankovich Maxim chu3

— У чому різниця між бізнесом по-українськи та бізнесом по-китайськи?

— У Китаї менший регуляторний тиск. Там ніхто не заважає бізнесу своїми законодавчими ініціативами. Порів­нювати законодавчі нюанси можна дуже довго. Але в цілому там трохи простіше.

Водночас витрати на оплату праці у Китаї вже вдвічі більші, ніж в Україні. Зараз вигідніше щось робити на українських виробничих потужнос­тях. Тому на нашому українському підприємстві, що складається з шести виробничих ліній, працюють 50 спів­робітників. У Китаї є лише одна лінія і вісім працівників. Ця фабрика не за­робляє мільйони, але, в принципі, все йде непогано.

Ми нормально справляємося з ве­ликими замовленнями, але нам цікавіші маленькі івенти. Адже за­мовлення великої партії означає суттєву знижку (посміхається). Мої менеджери кажуть, що їм вигідніше продати по 100 одиниць товару 20 замовникам, ніж 2 тис. одиниць од­ному.

— Часто стикаєтесь з випадками підробки браслетів?

— Річ у тому, що звичайна людина, яка хоче підзаробити на 100 “зайвих” квитках, навряд чи зможе підробити браслети. Обладнання для їх вироб­ництва дуже дороге, це буде просто невигідно. До того ж вони виробля­ються зі специфічного матеріалу, який можна купити лише у США та Люксембурзі. В Україні його ексклю­зивно продаємо лише ми. Але бували випадки, коли, наприклад, охоронці нічного клубу, знаючи, які браслети будуть закуповуватися на той чи ін­ший захід, намагалися купити щось подібне у нас напряму. Ми такі схеми відслідковуємо і одразу повідомляє­мо організаторам.

Також є додаткові можливості для за­хисту від підробок: штрих-коди, го­лограми.

— Давайте пофантазуємо. Як ви­глядає ваша компанія через п’ять років?

— Список завдань в Україні ми на­разі виконали на 50%. Шість наших виробничих ліній допрацьовуються і вдосконалюються. На кожній з них поки працюють три-чотири людини. Все треба посилити, щоб можна було перейти на 24-годинний робочий день. Гадаю, що за п’ять років наш штат збільшиться вдвічі, але вироб­ничі потужності збільшуватися не будуть.

Наше основне завдання — розвивати європейську філію. Мета — захопити Європу та США.

— Але залишаючись в Україні?

— Знаєте, я космополіт. В мене нема прив’язаності до певної країни. За­раз я хочу одного — звільнити себе від турбот. В принципі, цього хоче будь-який бізнесмен. Коли ти 10 ро­ків вкладаєш у компанію, виникає бажання трохи відпочити. Тому я прагну зменшити залучення влас­ника у бізнес-процеси, делегувати повноваження. Але, на жаль, зараз це неможливо. Припускаю, що я ще не зустрів людей, яким можна довірити управління компанією.

Напевне, максимальне спрощення бізнес-процесів — це ще одне за­вдання на наступні п’ять років. Хоча деякі кроки у цьому напрямку вже зроблено. Востаннє я був у офісі з півроку тому. Але раніше ми прово­дили тут дуже багато часу. Зараз ко­мунікації “подорослішали”, багато пи­тань можна вирішувати з телефоном або ноутбуком. Компанія функціонує сама по собі. Якось так склалося.

— Якби вам запропонували змінити щось у минулому, що б це було?

— Зараз шуткують, що, напевно, вчасно купив би біткоїни (посміха­ється). Але якщо серйозно, я б ні­чого не міняв. Мене абсолютно все влаштовує. Єдине, що вже хочеться трохи відпочити.

Джерело: business.ua

Comments are closed.